4 februari 2020

8 wist-je-datjes over carnaval in ‘t Kielegat

Carnaval staat niet alleen voor vier dagen groot feest, maar kent ook talloze tradities en protocollen. En die worden nog eens behoorlijk serieus genomen ook!
Voor carnaval vierende niet-zuiderlingen of zuidelijke niet-carnavalsvierders wat wist-je-datjes.

Wist je dat…
  • … carnaval oorspronkelijk een katholiek feest was om vlak voor de vasten begon, nog even lekker los te gaan? De naam zou afgeleid zijn van ‘carne vale’, vaarwel aan het vlees.
  • Foto: Stichting Kielegat

  • … we in ‘t Kielegat dit jaar een nieuwe Prins hebben? Prins Arie d’n Irste, Beschermheer van het Bredaose lied, Trompetter der dweilende kapellen, Kletsmajoor der kwetsbare ouderen, Prins van rood naar oranje. Kortom: ‘De Hoogheid’. Hij gaat ons de komende drie jaar voor in ‘t feestgedruis.
  • … onze burgemeester, Paul Depla, tijdens carnaval vier dagen lang een stapje terug doet? Hij overhandigt op carnavalszaterdag om 15.11 uur symbolisch de sleutel van de stad aan De Hoogheid. Met de uitroep: “Kielegatters, de stad is van ons!”, verklaart die carnaval voor geopend. Alaaf!
  • … De Hoogheid nooit op stap gaat zonder zijn twee pages, secretaris, raad van elf, nar, pliesie en hofkapel?
  • … alle Prinsen Carnaval tot nu toe een koperen plaquette met hun naam hebben in de Ridderstraat? De Kielegatse Walk of Fame.
  • … het beeldje van Sint Juttemis in de Ridderstraat met carnaval te maken heeft? Begin 20e eeuw verbood de Katholieke kerk carnaval omdat het feest té losbandig zou zijn. Als Kielegatters vroegen wanneer ze weer carnaval mochten vieren, kregen ze als antwoord: “Met Sint Juttemis.” Nooit meer dus. Gelukkig liep het zo’n vaart niet en al in de dertiger jaren konden de Bredanaars weer feestend de straat op.
  • … carnaval ieder jaar een ander motto heeft? Sinds een paar jaar schrijft de stichting Kielegat daarvoor een prijsvraag uit. Dit jaar is het motto: Draoj’ ut is om.
  • … er dit jaar een nieuwe carnavalstraditie start? De intocht van de Prins op carnavalszaterdag gaat gepaard met een historische optocht vanaf de Haagdijk naar de Grote Markt. Een intocht zoals Prins Maurits eeuwen geleden maakte toen hij Breda veroverde op de Spanjaarden.
  • … de levensgrote poppen Kiske en Mieske de carnavalssymbolen van ‘t Kielegat zijn? Ze hangen tijdens carnaval aan het Stadhuis en kijken neer op de hossende massa. Dinsdagavond brengt een lange stoet treurende carnavalsvierders hen naar de Haven. Daar gaat de fik erin, gevolgd door vuurwerk. Aan alle moois komt een eind…